Δημοσιεύσεις

D., Tsiafaki & A., Avramidou (2023). “Attic Vases in Thrace as Agents of Commercial and Cultural Values”, in Zeynep Koçel Erdem, Reyhan Şahin (eds.), Thrace through the Ages. Pottery as Evidence for Commerce and Culture from Prehistoric Times to the Islamic Period, Archaeopress, 71-77.
 
A., Avramidou & D., Tsiafaki (2022). “Preliminary Results of the Research Project Attic Pottery in Thrace”, The Proceedings of the 13th International Congress of Thracology “Ancient Thrace: Myth and Reality”, Kazanlak, September 3-7, 2017, volume 1, Sofia, 35-44.
 
D., Tsiafaki, Υ., Mourthos, N., Michailidou & Κarta, Μ. (2022). “As far as Attic vases go: studying the presence of Athenian Kerameikos in ancient Thrace”. European Association of Archaeologists (EAA) Annual Meeting, Budapest, 31 August-3 September 2022.
 
Y., Mourthos & Tsiafaki, D. (2022). "Contextualizing rare shapes of Athenian Kerameikos from coastal and inland Thrace (6th-4th century BCE): an approach though the AtticPOT repository”, Be-JA 12 (2), 217-243, https://be-ja.org/index.php/journal/issue/view/33 
 
Δ., Τσιαφάκη, Α., Αβραμίδου, Ν., Μιχαηλίδου, Γ., Μούρθος & Καρτά, Μ. (επιμ.) (2022). "AtticPOT. Αττική γραπτή κεραμική στην αρχαία Θράκη (6ος – 4ος αι. π.Χ.). Νέες προσεγγίσεις και ψηφιακά εργαλεία". Ξάνθη: ΕΚ Αθηνά.
 
A., Avramidou & Tsiafaki, D. (2022). “Attic Kraters and Pelikai from Ancient Thrace”. D. Paleothodoros (ed.), Greek and Etruscan Vases: Shapes and Markets, Panel 5.15, Archaeology and Economy in the Ancient World 34, 57–75. Heidelberg: Propylaeum. DOI: https://doi.org/10.11588/propylaeum.903.c12003 
 
Ε., Χιώτη, Δ., Τσιαφάκη, Α., Αβραμίδου & Μιχαηλίδου, Ν. (2021). “AtticPOT: Η περίπτωση της αττικής κεραμικής στη Θάσο”, 8ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών, Θάσος 12-14 Οκτωβρίου 2019, Καβάλα, 439-453.
 
D.,Tsiafaki, Y., Mourthos & Michailidou, N., "Old data new tools: 4th century lekythoi in ancient Thrace through AtticPOT". International Workshop "Greek Pottery of the 4th cent. B.C. New Data from the Field", 29 November 2021, École Française d'Athènes.
  
N., Michailidou, D., Tsiafaki, K., Stavroglou, I., Mourthos, M., Karta, M., Dimitsas, "AtticPOT: a borderless approach for studying Attic painted pottery in ancient Thrace". Computer applications and quantitative methods in Archaeology (CAA), June 14-18, 2021 (online event) (υπό εκτύπωση).
 
D., Tsiafaki & Avramidou, A. (2021). "Consumers of Attic pottery in the Western Black Sea region", in M., Manoledakis (ed.), Peoples in the Black Sea, from the Archaic to the Roman period. Proceedings of the 3rd International Workshop on the Black Sea in Antiquity held in Thessaloniki, 20th – 23rd September 2018. Thessaloniki 2021. 105-111.
 
Δ., Τσιαφάκη, Α., Αβραμίδου, Ν., Μιχαηλίδου, Ε., Χιώτη, Χ., Μάρκου, Γ., Μούρθος, Κ., Τσονάκα, Κ. Σταυρόγλου, Μ., Δήμητσας & Μπάνεβ, Γ. "Η παρουσία της αττικής κεραμικής στην αρχαία Θράκη μέσα από το έργο AtticPOT". Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 33η Επιστημονική Συνάντηση (2019-2020), 22-24 Απριλίου 2021, Θεσσαλονίκη, https://www.aemth.gr/images/programmata-arxeio/programma_aemth_33_2019_2020.pdf
  
Δ., Τσιαφάκη, Ν., Μιχαηλίδου & Χιώτη, E. (2020). “AtticPOT: ένα ψηφιακό εργαλείο για την ερμηνεία της παρουσίας αττικών αγγείων στην αρχαία Θράκη”, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EuroMed 2019, Αθήνα, 25-27 Σεπτεμβρίου 2019, 156-167, http://www.euromed-dch.eu/wp-content/uploads/2020/11/ΠΡΑΚΤΙΚΑ-2019-v5.pdf.
 
E., Chioti, A., Avramidou & Tsiafaki, D. (2019). "The AtticPOT project – Attic PO(ttery in) T(hrace)", Bulgarian e-Journal of Archaeology, 9, 2, 293-294 https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-9-2-2019-293-294
 
 
Επερχόμενες παρουσιάσεις/δημοσιεύσεις:
  
Γ., Μπάνεβ (2022). "Η έρευνα της αττικής γραπτής κεραμικής στη Βουλγαρία – απαρχές, πορεία και συνεισφορά. Μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας με αφορμή το έργο AtticPΟΤ", Mare Ponticum 11, http://mareponticum.bscc.duth.gr/pages/el/archive.html 

 

Free Joomla templates by L.THEME